8. Mar 2010 11:04

CPK - Centrum prvého kontaktu pre závislé osoby

Informačné centrum mladých Prievidza organizuje bezplatné a anonymné konzultácie na tému “Závislosť” počas poradenských dní, ktoré sú určené mladým ľuďom vo veku do 30 rokov a mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, tiež ich rodičom a príbuzným. Budeme radi, ak Centrum prvého kontaktu navštívia aj mladí ľudia, ktorí majú otázky a hľadajú odpovede a bližšie informácie v danej problematike. Konzultácie budú prebiehať pod vedením p.

Mariána Daubnera – laický poradca v oblasti závislosti na drogách, alkohole a gemblingu v spolupráci s členmi Klubu abstinujúcich priateľov Prievidza.

Kedy: každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Kde:
Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová 25, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 91 88
E-mail: prievidza@icm.sk
www.icm.sk

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…