8. Mar 2010 11:04

CPK - Centrum prvého kontaktu pre závislé osoby

Informačné centrum mladých Prievidza organizuje bezplatné a anonymné konzultácie na tému “Závislosť” počas poradenských dní, ktoré sú určené mladým ľuďom vo veku do 30 rokov a mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, tiež ich rodičom a príbuzným. Budeme radi, ak Centrum prvého kontaktu navštívia aj mladí ľudia, ktorí majú otázky a hľadajú odpovede a bližšie informácie v danej problematike. Konzultácie budú prebiehať pod vedením p.

Mariána Daubnera – laický poradca v oblasti závislosti na drogách, alkohole a gemblingu v spolupráci s členmi Klubu abstinujúcich priateľov Prievidza.

Kedy: každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Kde:
Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová 25, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 91 88
E-mail: prievidza@icm.sk
www.icm.sk

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…