11. Feb 2021 10:14

Testovanie v Prievidzi: Zoznam odberných miest diagnostiky COVID-19

Mesto Prievidza pripravuje pre obyvateľov mesta Prievidza na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 otvorenie 17 odberných miest aj počas víkendu 13. a 14. februára 2021.

Pôvodný článok: Testovanie bude poskytované len pre vymedzenú skupinu obyvateľov mesta Prievidza – osoby s trvalým pobytom, osoby s prechodným pobytom a cudzincov s pobytom na území mesta Prievidza, a tie osoby, ktoré budú aktívne pri zabezpečovaní úspešnej realizácie testovania.

Aktualizácia 14.2.2021: Po vyhodnotení kapacitných možností odberných miest v Prievidzi sme sa rozhodli, že v nedeľu popoludní ponúkneme možnosť sa otestovať aj obyvateľom iných obcí a miest, ktorí to potrebujú. Samozrejme, aj doteraz sme testovali všetkých, ak to situácia umožnila. Srdečne pozývame.

Spolu 40 miest a obcí v okrese Prievidza vyhlásilo, že nie sú schopné naďalej zabezpečovať kapacity pre testovanie. Nie je, žiaľ, v možnostiach mesta Prievidza zabezpečiť testovanie pre 130 tisíc obyvateľov celého okresu. Prioritou mesta Prievidza je preto postarať sa o svojich obyvateľov.

V sobotu aj nedeľu do 17:00

V sobotu 13.2. aj nedeľu 14.2. budú odberné miesta v prevádzke od 8:00 do 17:00 s prestávkou 12:00 – 12:45. Posledný ster sa realizuje vždy 20 minút pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného miesta.

Deväť odberných miest bolo s možnosťou rezervovať sa na konkrétny čas cez stránku Bookio.sk. Všetky rezervácie boli už použité a rezervačný systém sa uzatvára. Odberné miesto v Malej Lehôtke je v sobotu bez rezervácií, v nedeľu bolo s možnosťou rezervácie, je však možné ho využiť aj bez nej. Odberné miesto na Ciglianskej ceste je bez rezervácie, a bude v prevádzke len v sobotu.

Počas víkendu sú na území mesta v prevádzke aj bezplatné mobilné odberné miesta zazmluvnené Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto odporúčame obyvateľom iných miest a obcí. Žiaľ, nie je v silách mesta Prievidza otestovať obyvateľov celého okresu:
– v budove hotela Magura – sobota aj nedeľa, 8:00 – 16:00, objednávkový systém
– na parkovisku pri zimnom štadione – sobota, 8:00 – 16:00, bez potreby rezervácie
– v budove kina Baník – štvrtok 8:00-16:00; piatok 8:00-16:00; sobota 10:00-18:00; 8:00-16:00, do pondelka bez potreby rezervácie

Nezabudnite si pred príchodom na odberné miesto pripraviť občiansky preukaz a telefónne číslo.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Zoznam odberných miest

Pôvodný článok: Testovanie bude poskytované len pre vymedzenú skupinu obyvateľov mesta Prievidza – osoby s trvalým pobytom, osoby s prechodným pobytom a cudzincov s pobytom na území mesta Prievidza, a tie osoby, ktoré budú aktívne pri zabezpečovaní úspešnej realizácie testovania.

Aktualizácia 14.2.2021: Po vyhodnotení kapacitných možností odberných miest v Prievidzi sme sa rozhodli, že v nedeľu popoludní ponúkneme možnosť sa otestovať aj obyvateľom iných obcí a miest, ktorí to potrebujú. Samozrejme, aj doteraz sme testovali všetkých, ak to situácia umožnila. Srdečne pozývame.

OM01 – Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – odberné miesto A, hlavný vchod
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM02 – Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – odberné miesto B, vedľajší vchod
Bez rezervácie.

OM03 – ZŠ S. Chalupku č. 14, vestibul budovy školy
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM04 – ZŠ S. Chalupku č. 12, budova školy, telocvičňa
Bez rezervácie.

OM05 – ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – odberný tím A, telocvičňa
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM06 – ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – odberný tím B, telocvičňa
Bez rezervácie.

OM07 – CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – odberný tím A, šatne pri telocvični
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM08 – CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – odberný tím B, zadný vchod
Bez rezervácie.

OM13 – SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, telocvičňa
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM11 – SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, budova školy
Bez rezervácie.

OM12 – Športová hala, Bojnická cesta, južná tribúna
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM14 – Športová hala, Bojnická cesta, vestibul športovej haly
Bez rezervácie.

OM15 – ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7, telocvičňa
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM16 – ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – A, telocvične
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM17 – ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – B, telocvične
Bez rezervácie.

OM10 – Ciglianska cesta 8, dva prízemné byty
Bez rezervácie. V prevádzke LEN V SOBOTU 13.2.2021.

OM09 – Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45, dom kultúry
V sobotu bez rezervácie. V nedeľu kombinovaný režim s rezerváciou cez Bookio.sk aj bez nej.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…