12. Nov 2015 7:53

Colníci u „hotelákov“ v Prievidzi

TRENČÍN – 11. 11. 2015: V rámci tzv. hospodárskeho týždňa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi colníci oboznámili žiakov 5. ročníka s ich základnými povinnosťami vo vzťahu k colnému úradu v prípade, ak by si chceli otvoriť vlastnú kaviareň či reštauráciu.

Aj týmto spôsobom sa učitelia školy snažia pre svojich žiakov spojiť teóriu s praxou. V rámci tohto projektu zástupcovia viacerých štátnych inštitúcií oboznámili študentov so základnými informáciami o podnikaní a prevádzkovaní podnikov v oblasti spoločného stravovania, či reštaurácií a o povinnostiach s tým spojených. Práve tento typ školy vzdeláva mladých ľudí, u ktorých je vysoký predpoklad, že sa v ich budúcom pracovnom živote dostanú do priameho kontaktu s colným úradom.

Colníkov reprezentoval zástupca vedúceho prievidzskej pobočky colného úradu kpt. Ing. Ján Borko, ktorý sa zameral na oblasť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, zdôraznené boli povinnosti pri evidencii daňových subjektov ako držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu a držiteľov oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu. Okrajovo sa dotkol i témy organizačná štruktúra finančnej správy a ďalšie činnosti colníkov pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru.

„Takáto činnosť colníkov je súčasťou prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Zároveň je aj nástrojom na zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí a má stimulovať spoluprácu občanov s colnými a inými štátnymi orgánmi,“ dodala Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…