7. Sep 2021 10:13

Čo s použitými injekčnými striekačkami?

Tento problém riešia mnohí z nás a nejde len o drogovo závislých ľudí, ako si niekto myslí.

Lieky balené v jednorazových injekciách sú bežnou výbavou pacientov po operáciách alebo súčasťou liečby mnohých diagnóz. Tí, ktorí si ich aplikujú sú spravidla poučení, že použitá injekcia je nebezpečný odpad a musí sa zlikvidovať bezpečným spôsobom, najlepšie odovzdaním do boxu v lekárni.

V mestách, kde drogy predstavujú závažný problém sa zber použitých striekačiek z verejných priestranstiev rieši rôznymi spôsobmi. Jedným z riešení je zber a výmena striekačiek priamo medzi závislými osobami, inštalovanie pevných zberných nádob na frekventovaných miestach alebo zberové akcie dobrovoľníkov, ktorí čistia plochy od takéhoto nebezpečného odpadu.

Aj MsP Prievidza sa občas stretáva s týmto problémom. Našťastie skôr sporadicky, no počas roka evidujeme niekoľko takýchto oznámení o pohodenej injekčnej striekačke, ktorú sa ľudia boja chytiť do ruky. Aj keď zber a likvidácia takýchto odpadov priamo nepatrí do našich povinností, v záujme ochrany zdravia a životného prostredia sa snažíme pomôcť a nebezpečný odpad bezpečne prevziať, uložiť a následne odovzdať na likvidáciu do najbližšej lekárne. Dôležité je chrániť vlastné zdravie, použiť ochranné rukavice a prevážať striekačku s ihlou v pevnom, plastovom obale, z ktorého je možné ju priamo a bezkontaktne umiestniť do nádoby na príslušný druh odpadu.

Každý dospelý obyvateľ by mal poznať základné zásady bezpečného správania sa a chrániť seba aj blízke osoby. Poučme deti, aby sa hrali na bezpečných miestach a poznajme a kontrolujme aj sami ich bezpečnosť.

-MsP-

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…