23. Oct 2020 6:48

Čistenie uličných vpustov

Začiatkom jesene začali zamestnanci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk mestskej spoločnosti Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. s intenzívnymi prácami na čistení uličných vpustov.

Na práce sú vyčlenené dve osádky zamestnancov. Čistenie sa realizuje z dôvodu padajúceho lístia a väčšieho úhrnu zrážok v jesennom období, ktoré negatívne vplývajú na odvodňovanie miestnych komunikácií. Práce na čistení uličných vpustov budú pokračovať až do začiatku zimnej údržby, prípadne podľa potreby, ktorá sa bude odvíjať hlavne od množstva napadaného lístia.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.