23. Oct 2020 6:48

Čistenie uličných vpustov

Začiatkom jesene začali zamestnanci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk mestskej spoločnosti Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. s intenzívnymi prácami na čistení uličných vpustov.

Na práce sú vyčlenené dve osádky zamestnancov. Čistenie sa realizuje z dôvodu padajúceho lístia a väčšieho úhrnu zrážok v jesennom období, ktoré negatívne vplývajú na odvodňovanie miestnych komunikácií. Práce na čistení uličných vpustov budú pokračovať až do začiatku zimnej údržby, prípadne podľa potreby, ktorá sa bude odvíjať hlavne od množstva napadaného lístia.

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…