18. Apr 2012 14:03

Čistenie lesoparku

V sobotu 5. mája 2012 organizuje občianske združenie Mladý ochranár prírody Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času Spektrum akciu „Čistenie lesoparku spojené s enviromentálnou výchovou detí a mládeže“. Stretnutie je o 9:00 pri kolkárni v Lesoparku. Rodičia, prípadne starí rodičia so svojimi deťmi a vnúčatami na tomto podujatí už tradične čistia lesopark od odpadkov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…