18. Apr 2012 14:03

Čistenie lesoparku

V sobotu 5. mája 2012 organizuje občianske združenie Mladý ochranár prírody Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času Spektrum akciu „Čistenie lesoparku spojené s enviromentálnou výchovou detí a mládeže“. Stretnutie je o 9:00 pri kolkárni v Lesoparku. Rodičia, prípadne starí rodičia so svojimi deťmi a vnúčatami na tomto podujatí už tradične čistia lesopark od odpadkov.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…