27. Jun 2023 10:54

Chystáte sa voliť zo zahraničia? Voľba poštou do NR SR prešla zmenou


V nadväznosti na vyhlásenie volieb do NR SR v septembri 2023 si mnohí obyvatelia žijúci v zahraničí začnú vybavovať možnosť voliť poštou. Na základe aktuálnej novely volebného zákona, však žiadosti o voľbu poštou občania s trvalým pobytom v obci už nezasielajú na obce ale na Ministerstvo vnútra SR, ktoré bude zabezpečovať aj  distribúciu volebných tlačív týmto občanom.

Voľba poštou zo zahraničia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.

Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.

O voľbu poštou občania po novom žiadajú priamo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a to elektronicky alebo v listinnej podobe v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (aktuálne najneskôr 9. 8. 2023). Bližšie informácie o tom, ako správne podať žiadosť o voľbu poštou v elektronickej aj listinnej podobe vrátane často kladených otázok na voľbu poštou nájdete na webových stránkach:

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…