27. Feb 2024 11:10

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto zabezpečuje 1 krát do týždňa okrem zimných mesiacov. V tomto roku vývoz obnoví od 4. marca.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný formou vývozu 120 litrovej nádoby. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad obdrží domácnosť na základe podania „Žiadosti o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO)“ na oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…