26. máj 2023 11:48

Cestovné poriadky čaká od 1. júna zmena


Mesto Prievidza ako objednávateľ dopravných služieb požiadalo dopravcu o zabezpečenie zmien v cestovných poriadkov od 1.6.2023. Cieľom zmien je zabezpečiť vyššiu efektivitu prevádzky mestskej hromadnej dopravy.

„K zmenám cestovného poriadku sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. Snažíme sa o zabezpečenie prestupu na iné spoje, reagujeme na zmeny grafikonu vlakovej dopravy a samozrejme sa snažíme zohľadniť aj rôzne podnety, ktoré nám prichádzajú od samotných obyvateľov,“ vysvetľuje tento krok referent dopravy mesta Prievidza Ing. Branislav Michalík.

Od 1.6. 2023 dôjde k nasledovným zmenám:

 • zmene odchodu spoja č. 75 a č. 81 na linke č. 51 z 19:52 na 19:57 resp. 21:52 na 22:02  zo zastávky Autobusová stanica z dôvodu zmeny príchodu rýchlika,
 • zmene odchodu spoja č. 6 na linke č. 83 zo 16:41 na 15:20 zo zastávky BROSE z dôvodu zvýšenia obsadenosti spoja,
 • zmene odchodu spoja č. 63 na linke č. 8 zo 4:20 na 4:10 zo zastávky Hradec z dôvodu zabezpečenia prestupu na iné spoje,
 • zmene odchodu spoja č. 1 na linke č. 44 zo 4:40 na 4:35 zo zastávky Autobusová stanica z dôvodu zabezpečenia prestupu na vlak,
 • zmene zmenu odchodu spoja č. 45 na linke č. 44 zo 18:50 na 18:57 zo zastávky Autobusová stanica z dôvodu zabezpečenia prestupu na vlak,
 • zmene odchodu spoja č. 89 na linke č.10 z 18:10 na 18:15 zo zastávky SAD z dôvodu zabezpečenia prestupu na iné spoje,
 • zmene odchodov spojov na linke č. 90 z dôvodu ich súbehu s linkou č. 15,
 • skráteniu spoja č. 6 na linke č. 3 po zastávku RD,
 • skráteniu spoja č. 10 na linke č. 90 po zastávku RD,
 • zrušeniu spoja č. 75 na linke č. 50,
 • zrušeniu spoja č. 68 na linke č. 3, 
 • zrušeniu spoja č. 145 na linke č.10,
 • v nadväznosti na zrušenie spoja č. 75 na linke č. 50 dôjde k posunutiu času odchodu spoja č. 109 na linke č.10, tak aby vznikol prestup na spoj č. 10 na linke č. 83 v smere na sídlisko Kopanice. Cestujúci idúci v smere do Bojníc môžu využiť súčasné spoje prímestskej dopravy.

Od 1. mája zároveň došlo k predĺženiu spoja č. 32 na linke č. 40 s odchodom o 15:03 zo zastávky GeWiS.

Číslo spoja je v cestovných poriadkoch zobrazené nad časom odchodu spoja.

Viac informácií a aktuálne cestovné poriadky nájdete aj na webovom sídle dopravcu:

https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/

MHD_02
(pdf, 202 kB)
MHD_03
(pdf, 228 kB)
MHD_07
(pdf, 205 kB)
MHD_08
(pdf, 157 kB)
MHD_10
(pdf, 234 kB)
MHD_15
(pdf, 235 kB)
MHD_40
(pdf, 236 kB)
MHD_50
(pdf, 243 kB)
MHD_51
(pdf, 240 kB)
MHD_83
(pdf, 232 kB)
MHD_90
(pdf, 236 kB)

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…