13. Oct 2021 13:54

Cesta poľnohospodárov s obmedzeniami

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a garážach.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na pokládke novej vrstvy vozovky z asfaltobetónov na časti komunikácii:


Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov – v termíne od 15.10 2021


Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…