31. máj 2010 14:18

Čerešňový sad je zachránený

Poslanci dali novej oddychovej zóne v meste zelenú Schválením zmeny č. 3 k Územnému plánu zóny IBV Terasy na sídlisku Kopanice (Sever) dali poslanci zelenú vzniku novej parkovej zóny v meste, ktorú Prievidžania pomenovali ako Čerešňový sad. Schválený návrh dal definitívne stop akejkoľvek výstavbe rodinných domov alebo inej občianskej vybavenosti v lokalite s výmerou viac ako 25 000 m2, ktorá sa nachádza v susedstve Centra voľného času Spektrum voľného času v Prievidzi.

Podľa pôvodných zámerov tu malo vyrásť niekoľko desiatok nových rodinných domov. Poslanci príslušného volebného obvodu však už pred niekoľkými rokmi iniciovali zmenu územného plánu zóny IBV Terasy. Podľa slov predsedu výboru volebného obvodu Kopanice Michala Dobiaša „je to veľké víťazstvo občanov nášho mesta. Je to príklad toho, že mesto má záujem podporiť aj budovanie zelených plôch a parkov. Máme záujem uvedenú lokalitu zrekultivovať, umiestniť v nej detské zariadenia, lavičky a vytvoriť priestor, kde by občania nášho mesta mohli tráviť svoj voľný čas, ísť na prechádzky či relaxovať v krásnej prírode.“
Budúcnosť parku je teda istá, ale cesta k jeho realizácii stále tŕnistá. „Bude potrebné urobiť kompletnú rekultiváciu územia, spracovať architektonický projekt a zabezpečiť jeho realizáciu. Veríme však, že v dohľadnej dobe sa tento zámer premení na skutočnosť,“ dodal M. Dobiaš.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…