24. máj 2021 8:53

Centrum voľného času v novom šate

Interní aj externí zamestnanci Centra voľného času si popri online výučbe, zabezpečovaní školského klubu detí pre deti, ktorých rodičia pracovali v prvej línií v boji proti covidu-19 a desať týždňovom testovaní, našli čas aj na pomoc pri vykonávaní zmien v interiéri a exteriéri zariadenia.

Prvé zmeny je možné pozorovať hneď pred vstupom nad ktorým, je nový nápis plný detských tvári a radosti. Prichádzajúce teplé dni umožnili aj výsadbu novej zelene a okrasných kvetov a čoskoro pribudnú aj farebne natreté lavičky. Všetko za pomoci ochotných zamestnancov, ktorí sa s chuťou a energiou vrhli do skrášlenia exteriéru centra. „Je úžasné vidieť spoluprácu zamestnancov, pani upratovačka sa sama aktívne pustila do výsadby krásnych kvetov pred exteriérom a spoločne so školníkom doladia aj farebný mobiliár pred vstupom,“ komentuje Dárius Štrba, riaditeľ CVČ.

Pri vstupe do budovy návštevníka upúta nová informačná tabuľa pre lepšiu orientáciu v priestoroch centra. Pozornosť si zaslúži aj nová podlaha. Tá stará už nezodpovedala estetickým a hlavne bezpečnostným kritériám.

Priamo pri recepcii je osadené akvárium, ktoré bude navodzuje pohodu a pokoj. Nepoužívané akvárium bolo nainštalované aj na prvom poschodí, avšak s inými druhmi rybičiek. Deti si tak budú môcť porovnať dva rozličné vodné ekosystémy. V ZOO kútiku pribudli aj nový obyvatelia – agama a štebotavé agapornisy.„Centrum voľného času má byť dôstojným a príjemným zariadením na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a verejnosti. Prispieť má k tomu aj samotná atmosféra centra,“ vysvetľuje jeho nový riaditeľ.

Obnovou prešli aj priestory telocviční, kde boli vymenené staré, nefunkčné a poškodené svietidlá za nové, ktoré umožnia zlepšiť svetelné pomery vo veľkej a malej telocvični. Zároveň prispejú aj k menšej spotrebe elektrickej energie a úspore finančných prostriedkov. V priestoroch bývalého materského centra Slniečko, bude vytvorená nová viacúčelová tanečná sála, na prvom poschodí sa našiel priestor pre JUDO klub.

Zrekonštruovaná bola aj kuchynka v prízemí, výmena zariadenia a elektroinštalácie, ktorú ocenia zamestnanci centra. Tento priestor bude zároveň slúžiť pre potreby Krúžku varenia s vtipným Lukášom a neďalekou bylinkovou záhradkou. Okrem toho CVČ nakúpilo aj pomocný materiál a pomôcky do učební jednotlivých záujmových útvarov. Záujem o činnosť v priestoroch Centra voľného času majú nové tanečné a športové kluby.

„Všetky zmeny boli zrealizované v priebehu piatich mesiacov z vlastných prostriedkov centra voľného času, rozpočtových prostriedkov mesta Prievidza a spoločnou prácou zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka,“ dodáva riaditeľ Štrba.

„Je skvelé vidieť, že napriek obmedzenému režimu spôsobeného pandémiou zamestnanci centra nezaháľali a spoločnými silami sa snažia vytvoriť príjemné miesto plné dobrej energie a noviniek. Centrum voľného času sa mení pred očami a všetci si, želáme aby sa čo najskôr mohli do neho vrátiť aj všetky deti a ožilo ešte viac detským smiechom a radosťou,““ uzatvára primátorka Katarína Macháčková.

V priebehu niekoľkých dní bude na stránke Centra voľného času uverejnená nová ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2021/2022.

Reportáž o ďalších aktivitách v CVČ:

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…