24. Oct 2022 12:28

Budujú nový zdroj tepla: Postavili skelet novej kotolne, osadili aj tri kotly

Všetky časti prípravy a výstavby náhrady vykurovania Hornej Nitry postupujú podľa plánu. Na skelet špičkovej kotolne, ktorý je najvyšším bodom rozostavanej stavby, osadili tradičnú glajchu, čo potvrdzuje, že stavebné práce sú v plnom prúde. Osadené sú už aj tri plynové kotly. Prievidzské tepelné hospodárstvo, ktoré je investorom projektu, sa uchádza o financovanie z eurofondov. Na projekt môže získať až 13 miliónov eur.

Projekt náhrady vykurovania mesta Prievidza je rozdelený do viacerých častí, ktoré po dobudovaní spolu vytvoria zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza. Jeho investorom je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, ktorej akcionárom s 51 % podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 % vlastnia Hornonitrianske bane zamestnanecká. Spoločnosť je distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany.

Bezemisný základný zdroj tepla

Základný zdroj tepla, ktorý bude pozostávať z obnoviteľných zdrojov, je situovaný v areáli uzatváranej bane Cigeľ. „Zdroj bude vyrábať teplo na báze drevnej štiepky a banskej vody vytekajúcej gravitačne z útrob uzavretej bane. Tieto súčasti doplní výroba tepla zo slnečných kolektorov, ktoré budú umiestnené na bývalej skládke uhlia. Prepojený systém slnečných kolektorov v spojení banskej vody a tepelných čerpadiel bude tvoriť bezemisný základný zdroj tepla,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

V rôznych kombináciách bude tento zdroj v prevádzke počas celého roka. Tým bude zabezpečovať pre Prievidzu väčšinovú výrobu tepla. V základnom zdroji bude použitý aj kombinovaný zdroj výroby tepla a elektriny v podobe kogeneračnej jednotky.

Skelet špičkovej kotolne stojí, osadili aj tri kotly

Teplo zo základného zdroja bude cez novovybudovaný tepelný napájač dopravované do takzvanej špičkovej kotolne. Táto súčasť centrálneho zdroja je umiestnená v priemyselnej zóne na okraji Prievidze. Prichádzajúce teplo do špičkovej kotolne sa podľa potreby buď obohatí o teplo zo špičkovej kotolne, alebo sa v prípade dostatočnosti priamo „pustí“ cez bypass do primárnych rozvodov systému centrálneho zdroja tepla v Prievidzi.

„Projekt špičkovej kotolne je vo vysoko rozpracovanej fáze výstavby. Máme za sebou úpravu podložia pod budúce technológie, základy pod technologické zariadenia, pilótové zakladanie pre konštrukcie železobetónového skeletu a komíny pre špičkové zdroje a konštrukciu základného skeletu s obvodovými prahmi. Z vykurovacej technológie sú osadené tri plynové kotly, o celkovom tepelnom výkone 35 MW ktoré tvoria základnú technológiu špičkovej kotolne,“ opisuje výstavbu budúceho zdroja tepla primátorka mesta.

„Postavením skeletu, ktorý bol vybudovaný za tri dni, bol dosiahnutý najvyšší bod stavby. Tento stavebný krok býva spojený so stavbárskou tradíciou osadenia glajchy na najvyšší bod stavby. Glajcha je dôležitým míľnikom, ktorý potvrdzuje že stavebné práce sú v plnom prúde,“ vysvetľuje Rastislav Januščák, predseda predstavenstva spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. „Stavba a príprava montáže technológie pokračujú podľa harmonogramu a je nutná náročná koordinácia stavebnej a technologickej časti. Práce budú prebiehať paralelne až do ukončenia výstavby a oživenia technológie, ktorá bude následne technologicky prepojená s ďalšími časťami projektu,“ dodáva.

Výrazný posun aj v administratívnych úkonoch

Projekt výstavby zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza sa uchádza o príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„Prievidzské tepelné hospodárstvo žiada o prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Potrebné podklady a žiadosti o finančné zdroje z operačného programu už boli podané, čakáme len na rozhodnutie. Z eurofondov môžeme získať až 13 miliónov eur. Ak sa to podarí, určite to zásadne vstúpi do budúcich kalkulácií, ktoré budú mať dopad na peňaženky Prievidžanov,“ uzatvára primátorka Macháčková. Predpokladané náklady na realizáciu celého projektu sú vo výške 23,5 milióna eur.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…