30. Mar 2023 8:51

Borákova Prievidza 2023

Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už šiesty ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl v hre na bicie nástroje - Borákova Prievidza. Súťaž, ktorá nesie meno prievidzského rodáka, erudovaného hudobníka a pedagóga v hre na bicie nástroje, organizuje ZUŠ L. Stančeka s finančnou podporou mesta Prievidza.

Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. art. Peter Solárik, ArtD. /Akadémia umení v Banskej Bystrici/, Mgr. art. Matej Smutný /Konzervatórium v Žiline/ a MgA. Miroslav Greman / Konzervatórium Timonova 2, Košice /.

Súťaže sa zúčastnilo 50 sólo súťažiacich a štyri súbory z deviatich miest z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach: v hre na malý bubon a biciu súpravu, v hre na melodické bicie nástroje a v súborovej hre.

V kategórii A –  žiaci do 10 rokov sa v hre na malý bubon a biciu súpravu na prvom mieste v zlatom pásme umiestnil Lukáš Galčík zo ZUŠ Ignáca Kolčák v Námestove. V hre na melodické bicie nástroje sa na prvom mieste v zlatom pásme umiestnila žiačka z domácej ZUŠ L. Stančeka Alžbeta Kršková.

V kategórii B –  žiaci do 13 rokov v oboch súťažných disciplínach dominoval Šimon Polák zo ZUŠ Nové Zámky a umiestnil sa na prvom mieste v zlatom pásme v hre na malý bubon a biciu súpravu a aj v  hre na melodické bicie nástroje.

V kategórii C –  žiaci do 16 rokov sa v hre na malý bubon a biciu súpravu  ako prvý v zlatom pásme umiestnil Tomáš  Chalachan so SZUŠ Via Arto, Humenné. V hre na melodické bicie nástroje sa  na prvom mieste  v zlatom pásme umiestnil Jakub Polák zo ZUŠ Ladislava  Stančeka v Prievidzi.

V D kategórii – žiaci nad 16 rokov porota prvé miesto v zlatom pásme neudelila. V oboch disciplínach ocenila druhým miestom v zlatom pásme hru Michala Kiabu zo ZUŠ L. Stančeka.

Vyrovnaná bola kategória F – hra v súbore bicích nástrojov.  Všetky štyri súbory sa umiestnili v zlatom pásme. Najviac sa porote páčili súbory zo ZUŠ L. Stančeka. Súbor Subina obsadil prvé miesto a súbor Subináčik  druhé miesto v zlatom pásme.

Súťaž bola opäť výborne zorganizovaná, úroveň súťažiacich sa znovu zvýšila. V súčasnosti sa súťaž realizuje pod záštitou mesta Prievidza. Organizátori majú ambíciu aby bola v budúcnosti zaradené medzi súťaže pod gesciou Ministerstva školstva SR.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…