7. Aug 2023 10:37

Blíži sa termín 2. splátky za odpady


Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína poplatníkom, že sa blíži termín zaplatenia 2. splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to do 31.8.2023. Zaplatiť môžete na účet mesta, ktorý máte uvedený v rozhodnutí alebo do pokladne Mestského úradu v Prievidzi. Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…