7. Aug 2023 10:37

Blíži sa termín 2. splátky za odpady


Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína poplatníkom, že sa blíži termín zaplatenia 2. splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to do 31.8.2023. Zaplatiť môžete na účet mesta, ktorý máte uvedený v rozhodnutí alebo do pokladne Mestského úradu v Prievidzi. Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…