12. Sep 2023 9:35

Blíži sa jesenný zber do VOK

S prichádzajúcou jeseňou sa blíži i termín rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu a zberu biologicky rozložiteľného odpadu t.j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Konkrétne termíny sú rozdelené podľa volebných obvodov, začne sa volebným obvodom č. 2 - Píly už 25. septembra.

„Vo volebnom obvode č. 2 Píly a č. 3 Zapotôčky – Nové mesto sme už na jar zaviedli pri hromadnej bytovej výstavbe nový systém umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, a to na základe požiadaviek bytových spoločenstiev. Zástupcovia bytových domov v týchto volebných obvodoch si budú môcť objednať pristavenie veľkoobjemového kontajnera na konkrétny deň a konkrétnu adresu,“ hovorí referentka pre komunálne a odpadové hospodárstvo Ing. Zuzana Iliašová a dodáva, „tento systém nám už úspešne funguje dlhší čas vo volebnom obvode č. 4 Kopanice a tak sme sa ho rozhodli rozšíriť do ďalších obvodov a dopriať tak našim obyvateľom pri upratovaní viac flexibility.

Obyvatelia si cez zástupcov bytových domov môžu objednať kontajner na obdobie vymedzené príslušnému volebnému obvodu v termíne od 1.9. do 14.9. na mailovej adrese odpady@prievidza.sk. Pokiaľ správca nedisponuje mailovou adresou je možné v pracovné dni využiť aj telefónne číslo: 046/5179 625

Požiadavka na kontajner bude následne posúdená príslušnými zamestnancami so zohľadnením dopravného režimu, parkovania automobilov a majetkovoprávnych pomerov a následne potvrdená, prípadne dôjde k navrhnutiu náhradného termínu či miesta.

Stanovištia pri rodinných domoch zostávajú nezmenené. Vo volebných obvodoch č. 1, 5, 6 a 7 sa pôjde starým systémom.

Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sú totožné aj pre zber biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy, lístia a iných zvyškov) z určených stanovíšť na jeseň tohto roku:

VO 2: 25.09.2023 – 01.10.2023

VO 3: 02.10.2023 – 08.10.2023

VO 1: 09.10.2023 – 15.10.2023

VO 4, VO 5, VO 6, VO 7: 16.10.2023 –  22.10.2023

Záhradkárske osady: 23.10.2023 – 29.10.2023

Základné a materské školy: 06.11.2023 – 08.11.2023

Viac informácií k jesennému zberu jednotlivých typov odpadov a k rozmiestneniu stanovíšť nájdete na stránke mesta Prievidza v časti obyvateľ/zber odpadu.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…