5. máj 2023 8:06

Bezpečnejšie prostredie v školách vďaka preventívnym programom v spolupráci s políciou

V piatok 28. apríla 2023 sa uskutočnilo v priestoroch ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi stretnutie zástupcov polície s riaditeľmi základných a stredných škôl v okrese Prievidza. Hlavným cieľom stretnutia bola výmena informácii ohľadne preventívnych projektov, ale i špecifikácia potrieb škôl v oblasti prevencie a zabezpečenia bezpečného školského prostredia.

Spolupráca medzi rezortmi sa začala spoločným stretnutím zamestnancov RÚŠS, školských úradov TSK a predstaviteľov  Krajského riaditeľstvom PZ v Trenčíne 06. apríla 2023 v rámci sociálno-preventívneho projektu zameraného na identifikáciu a prevenciu protiprávneho konania na základných a stredných školách a jeho následnú implementáciu do praxe.

Cieľom projektu je zvýšenie efektivity získavania informácií o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať alebo priamo majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života a zdravia žiakov, študentov a osôb v priestoroch škôl a tak aj na celkovú bezpečnostnú situáciu v okrese a v kraji. Ide o vybudovanie úzkeho kontaktu s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality a rozširovanie miestnej a osobnej znalosti v záujme zvyšovania spoločenského kreditu a dôveryhodnosti polície v prostredí školy.

„Keďže i v našom okrese došlo v uplynulom období k viacerým tragickým a traumatizujúcim udalostiam, ktoré majú dopad na vnímanie celkovej bezpečnosti v školskom prostredí, vnímame túto spoluprácu ako veľmi potrebnú. Verím, že projekt pomôže včas odhaliť rizikové faktory a prijať efektívne kroky k úspešnej prevencii a v prípade identifikovania hrozby aj k rýchlej a profesionálnej intervencii,“ konštatovala vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Beáta Révayová.

Zástupcovia polície zároveň prítomným predstavili aj ďalší súvisiaci projekt – Nestaň sa páchateľom, určený pre cieľovú skupinu študentov stredných škôl a žiakov základných škôl pre ôsmy a deviaty ročník.

„Tínedžeri sa stávajú zodpovední za svoje konanie a skutky už vo svojich 14 rokoch. Často sa však stretávame s tým, že o tom vôbec nevedia. Preto je dôležité už s deťmi začať hovoriť o tom, čo je to vlastne trestný čin a ako sa mu vyhnúť,“ hovorí Ingrid Krajčíková, z oddelenia prevencie KRPZ Trenčín.

Obsahom tohto projektu sú preventívne a edukačne zamerané materiály, ktoré predovšetkým vizuálnou formou upozornia na vybrané druhy trestných činov, ktorých sa mladí ľudia dopúšťajú konaním, ktoré oni sami považujú za neškodné.

„Ako kvalitnú pomôcku veľmi odporúčam metodickú príručku Nestaň sa páchateľom, ktorá obsahuje názorné príklady, vrátane ilustrácií, ktorá poslúži pre adresnejší prístup pedagogickým pracovníkom, prípadne aj rodičom pri komunikácii so študentami a deťmi,“ doplňuje Ingrid Krajčíková.

Všetky informácie o projektoch vrátane metodickej príručky – Nestaň sa páchateľom sú k dispozícii na stránkach https://www.minv.sk/?preventivne-projekty

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…