Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
12. september 2023 od 17:00
Vráťme sa dopredu 2023: Český architektonický kubizmus

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozývame na prednášku akad. arch. Rastislava Nemca o vizuálnom umení 20. storočia. Tentoraz sa budeme venovať českému architektonickému kubizmu. 

Prednáška sa uskutoční 12. 9. 2023 o 17.00 h v zasadačke Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej ul. 19. Vstupné 3 € https://www.rkcpd.sk/hlavna-stranka/podujatia/vratme-sa-dopredu-2023-cesky-architektonicky-kubizmus.html?page_id=23799

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

TEXTÁREŇ

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
14. 10. 2023

Cestovateľský špeciál s Tomášom Kubušom

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
13. 10. 2023

Minulosť včelárstva v Prievidzi a okolí

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
18. 10. 2023

Knihobranie

HNK PD
25. 9. 2023 - 6. 11. 2023