Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi
19. jún 2023
Učíme sa umeniu - Architektúra v kostole

Dňa 19. júna sa uskutoční výtvarný kurz pre dospelých. 

Inšpirujte sa nádhernou architektúrou piaristického kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. Bezpochyby patrí medzi najkrajšie kostoly nielen na Slovensku ale i v strednej Európe. Skúste nakresliť detaily jeho interiéru alebo v celku. Použijete ceruzy, olejový pastel.     

Stretnete sa o 16.00 h pred kostolom. V prípade záujmu sa treba vopred prihlásiť: 0901 918 822, vytvarnictvo@rkcpd.sk
Tešíme sa na vašu účasť! 

http://www.rkcpd.sk/podujatia/ucime-sa-umeniu-2023-architektura-v-kostole-kresba-s-farebnym-akcentom.html?page_id=18504 

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Knihobranie

HNK PD
25. 9. 2023 - 6. 11. 2023

Úsmevy na stránkach kníh

29. 9. 2023 - 29. 9. 2023

Jesenný cyklus koncertov vážnej hudby

Galéria Imricha Vysočana
27. 9. 2023 - 10. 11. 2023

Klub hráčov spojený s veľkou prezentáciou spoločenských…

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
27. 9. 2023