27. október 2022 – 30. november 2022
Prievidzské inšpirácie

Mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, o. z. K-2000 vás pozývajú do Galérie Imricha Vysočana na výstavu  reliéfov a obrazov  mesta z tvorby LADISLAVA POLERECKÉHO A IGORA LACKOVIČA pod názvom PRIEVIDZSKÉ  INŠPIRÁCIE

Galéria Imricha Vysočana ako kultúrna inštitúcia s mestskou pôsobnosťou sa prirodzene vo svojom výstavnom pláne zameriava na prezentáciu tvorcov miestnej proveniencie. Tento zámer sa preniesol do prvých  výstav po jej otvorení a tak je tomu i naďalej. Plní si tým jedno zo svojich špecifických poslaní.

Organizátori aktuálnej výstavy mali na jej realizáciu dvojnásobný dôvod – okrem toho, že ide o prievidzských rodákov a lokálpatriotov,  mesto Prievidza s rôznymi jeho historickými i súčasnými podobami sa stalo vďačným námetom ich tvorby. Zatiaľ čo v prípade Ladislava Polereckého možno z hľadiska preferencie prievidzských námetov hovoriť  doslova o monotematickosti, pre Igora Lackoviča sú jednou z viacerých tematických línií. U oboch však ide o osobnostne hlboko prežívanú tému –  Prievidza je mestom ich srdca, obaja sa hrdo hlásia k „bôbarom“.

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 21. októbra 2022 a potrvá do 30. novembra 2022 v Meštianskom dome na Námestí slobody v Prievidzi.

Tešíme sa na vás v dňoch:
utorok od 14.00 do 17.00 h
streda od 10.00 do 17.00 h
štvrtok od 14.00 do 17.00 h
piatok od 14.00 do 17.00 h
sobota od 14.00 do 17.00 h
nedeľa a pondelok zatvorené

Výstava je realizovaná s podporou  Nadácie bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu.

Ďalšie podujatia

Stretnutie pri prameni rieky Nitry

5. 7. 2024

Storočnica Imricha Vysočana

Meštiansky dom Prievidza
19. 6. 2024

Storočnica Imricha Vysočana

Meštiansky dom Prievidza
20. 6. 2024 - 6. 9. 2024

KONCERT FILMOVEJ HUDBY

Dom kultúry Prievidza
21. 9. 2024