Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. jún 2023 od 09:00
Pochopiť súčasnosť znamená poznať minulosť

Poznávanie dejín a historických súvislostí nám pomáha pochopiť nielen minulosť, ale aj súčasný svet. Regionálny historik PhDr. Ján Vingárik na besede “Pochopiť súčasnosť znamená poznať minulosť “ porozpráva o bohatej histórii mesta Prievidza a zaujímavých udalostiach, ktoré počas stáročí formovali jej rozvoj. Hosť žiakom tiež priblíži zaujímavú prácu múzejníka a popíše im bádateľský proces získavania historických faktov a svoju rozsiahlu publikačnú činnosť. Beseda sa bude konať 2.júna 2023, o 9:00 a 11:00 v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, na Košovskej ceste 9. Podujatie je určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Učíme sa umeniu 2024: Ako pracujú reštaurátori,…

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. 5. 2024

9. Hornonitriansky modelársky deň

Zimný štadión Prievidza
18. 5. 2024

Jóga smiechu ako prevencia stresu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
3. 5. 2024

Svet mušlí a podmorských živočíchov

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
3. 3. 2024 - 7. 6. 2024