Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. jún 2023 od 09:00
Pochopiť súčasnosť znamená poznať minulosť

Poznávanie dejín a historických súvislostí nám pomáha pochopiť nielen minulosť, ale aj súčasný svet. Regionálny historik PhDr. Ján Vingárik na besede “Pochopiť súčasnosť znamená poznať minulosť “ porozpráva o bohatej histórii mesta Prievidza a zaujímavých udalostiach, ktoré počas stáročí formovali jej rozvoj. Hosť žiakom tiež priblíži zaujímavú prácu múzejníka a popíše im bádateľský proces získavania historických faktov a svoju rozsiahlu publikačnú činnosť. Beseda sa bude konať 2.júna 2023, o 9:00 a 11:00 v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, na Košovskej ceste 9. Podujatie je určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Učíme sa umeniu - Architektúra v kostole

Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi
19. 6. 2023

Beseda s Jozefom Banášom

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
15. 6. 2023

Beseda s Petrou Nagyovou - Džerengovou

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
19. 6. 2023

DETI DOBY 

Dom kultúry Prievidza
11. 9. 2023