Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
21. máj 2024 od 09:30
Mám básničku na jazýčku

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi pozývajú všetky pani učiteľky materských škôl, rodičov a ich šikovné deti navštevujúce materské školy zúčastniť sa 17. ročníka súťažnej prehliadky s názvom MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU.

Vaše deti budú mať možnosť predviesť nám svoj umelecký prednes ľubovoľného diela poézie alebo prózy už 21.5.2024 o 9.30 hod. v priestoroch našej knižnice na Záhradníckej ulici 21 v Prievidzi. Mladé talenty môžete prihlásiť do 18.5.2024 e-mailom na adresu detskepd@hnkpd.sk alebo telefonicky na čísle 0901 918 838.

Pri prihlasovaní Vás prosíme o uvedenie nasledovných údajov:

Meno a priezvisko:

Vek:

Materská škola:

Kontakt (telefón, e-mail):

Tešíme sa na všetkých malých recitátorov a recitátorky!

plagát akcie
Ďalšie podujatia

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA - Mesto žije

Námestie slobody Prievidza
29. 6. 2024

Výstava „Slovensko v obrazoch“

Kultúrne centrum v Bojniciach
3. 6. 2024 - 5. 7. 2024

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA: Z rozprávky do rozprávky

Mestský park Prievidza
6. 7. 2024

Vincent musí zomrieť

Dom kultúry Prievidza
24. 6. 2024