1. Mar 2012 5:59

2 % pre neziskovú organizáciu HARMÓNIA

Nezisková organizácia H A R M Ó N I A Prievidza sa obracia na obyvateľov Prievidze i firmy pôsobiace v meste Prievidza s prosbou o priazeň v podobe poskytnutia 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2011 na podporu všeobecne prospešných služieb.

Sme jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Našu organizáciu zriadilo v roku 2004 mesto Prievidza. V zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. prevádzkujeme dve pobytové zariadenia s celoročnou prevádzkou – Zariadenie núdzového bývania na ul. Ľ. Štúra č. 12 a Útulok na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi s celkovou kapacitou 41 miest. Našimi klientmi je v priebehu roka cca 80 ľudí – matiek s deťmi a dospelých obyvateľov bez vlastného domova a záujem o poskytovanie našich služieb neustále rastie.

Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu časti výdavkov spojených s nevyhnutnou opravou a údržbou objektov oboch zariadení sociálnych služieb.

Identifikačné údaje našej organizácie:


Názov: HARMÓNIA, n. o.

Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

IČO: 36 11 96 79

DIČ: 2021959973

Č. účtu: 9015963003/5600

Za pochopenie, priazeň a pomoc vopred ďakujeme!

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…