14. Jan 2021 14:08

Zo zvodiek MsP v 1. týždni 2021

Mestská polícia informuje o svojej činnosti počas 4. - 10. januára 2021.

5.1. 2021

08:55 hod. zamestnanec odvozu odpadkov oznámil, že na Ul. Rázusa parkujú vozidlá pri smetných nádobách a bránia tým vyprázdneniu smetných nádob. Hliadka MsP na mieste zistila tri osobné autá, ktorých vodiči boli zistení a vyzvaní k ich odstráneniu z priestoru pri kontajneroch na odpad. Tie boli následne sprístupnené pre odvoz odpadkov.

12:15 hod. bolo oznámené, že na Košovskej ceste z domu vynášajú veci, ktoré ukladajú pri domový kontajner. Na mieste bol zistený obyvateľ mesta, ktorý sa svojím konaním dopustil priestupku na úseku verejného poriadku. Bol poučený o zákonnom spôsobe likvidácie hrubého odpadu a bola mu uložená bloková pokuta.

9.1. 2021

09:45 hod. obyvateľ mesta oznámil, že v bytovom dome spí neznáma osoba. Hliadka MsP zistila, že sa jednalo o bezprístrešného V.L. (1987) z okr. Prievidza, ktorý spoločné priestory domu opustil. Ani nie po hodine sa sem však opäť vrátil, preto bol z vchodu vykázaný (Upozornenie na zatváranie vchodov bytových domov).

Znečisťovanie, záber verejného priestranstva a alkohol

Bolo zistené v 5 prípadoch.

Počet zistených a objasnených priestupkov podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v platnom znení: 134

V priebehu uplynulého týždňa MsP v Prievidzi vykonala 72 výjazdov na základe oznamov obyvateľov mesta na tel. linku č. 159, osobných oznamov a výjazdy na základe oznamu na tel. linku č. 51 11 534 alebo prostredníctvom rádiostanice.

V priebehu uplynulého týždňa MsP v Prievidzi na základe zistení z kamerového systému operačným MsP a operátormi MKS vykonala 14 výjazdov, na základe ktorých bolo prejednaných 11 priestupkov.


Opäť pozor na neželaných návštevníkov!

V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú na MsP prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém a žiadame o opatrnosť.
Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s vlnou chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska alebo môže ísť o pokusy krádeže.
Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:

– používajte moderné a bezpečné systémy uzatvárania vchodových dverí,
– vchody bytových domov a spoločných priestorov zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
– skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy spoľahlivo účinkuje,
– všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
– žiadajte susedov, aby zatvárali vstupné dvere,
– bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
– v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu!

Pozor! Pokiaľ chcete vchodové dvere bytového domu uzamykať, je potrebné zabezpečiť systém núdzového otvorenia zamknutých dverí zvnútra bez použitia kľúča v prípade mimoriadnej situácie, ako je napr. požiar alebo živelná pohroma. V opačnom prípade ide o porušenie zákona o požiarnej ochrane!

Mgr. Ľubomír Pomajbo
náčelník MsP Prievidza

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…