2. Apr 2014 9:50

Zmeny a opravy na prievidzských cintorínoch

Začiatkom tohto roku prebrala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. správu mestských cintorínov na Mariánskej ulici, na sídlisku Necpaly a v prímestských častiach Hradec, Veľká a Malá Lehôtka. Už po prebratí správy mestských pohrebísk konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o. Miroslav Procháska avizoval viaceré zmeny smerujúce ku skvalitneniu služieb. Jednou z prvých zmien bola oprava lavičiek.

Bezprostredne po prebratí cintorínov od súkromnej spoločnosti pod správu mesta vykonala mestská spoločnosť TSMPD s.r.o. audit základných potrieb pre bezproblémové zabezpečenie pietnych služieb a správy pohrebísk na území mesta.

Z hľadiska estetizácie sa začalo s orezaním drevín na všetkých cintorínoch. Práve zanedbané stromy sa stali terčom kritiky obzvlášť na cintorínoch v prímestských častiach. Modernizácia sa dotkla aj pohrebnej služby, kde bolo zakúpené nové pohrebné vozidlo, dom smútku bol vybavený novou zvukovou aparatúrou a v predajni j bol zriadený bezhotovostný platobný styk. Zákazníci tak majú možnosť využiť tento komfortný spôsob platby.

Následne v mesiaci február boli na pohrebiskách autorizovaným revíznym technikom uskutočnené revízie elektrických zariadení. V dohľadnej dobe bude spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zabezpečovať odstraňovanie množstva nedostatkov zistených revíziami. V prvom rade sa musí sústrediť na opravu nefunkčných bleskozvodov. Okrem bleskozvodov by obnovou mali prejsť aj dom smútku v Prievidzi a domy rozlúčky v prímestských častiach. Pri týchto opravách sa bude dôraz klásť o.i. na dobudovanie bezbariérových vstupov.

V uplynulých dňoch pracovníci mestskej spoločnosti uskutočnili opravy lavičiek nachádzajúcich sa na mestských pohrebiskách. Údržba lavičiek bola po minulé roky zanedbávaná. Lavičky dostali nový náter a zničené, prípadne chýbajúce dosky, boli vymenené a doplnené. Dohromady bolo opravených okolo 50 lavičiek v areáloch prievidzských cintorínov v hodnote 2 370 €.

Hlavným cieľom mestskej spoločnosti je postupné odstraňovanie nedostatkov a prinavrátenie dôstojnosti, ktorá týmto priestorom patrí,“ opísal zmeny na cintorínoch Miroslav Procháska.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…