1. Oct 2021 8:37

Zlaté vedro za rok 2020, bodovala aj Prievidza

Odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro jedenástim samosprávam, ktoré v roku 2020 dosiahli najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácii s občanmi. Práve v hodnotení komunikácie získala Prievidza 3. miesto.

Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Barbora Peregrim, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Zamerali sme sa aj na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

V oblasti komunikácie zvíťazila medzi mestami nad 20 000 obyvateľov Dubnica nad Váhom. Hodnotitelia sa sústredili na úplnosť odpovede – či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude podnetom zaoberať. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlhšie ako sedem dní a ak sa o výsledku riešenia dozvedeli od kompetentných, mesto alebo obec získali bonusové body. Na druhom mieste sa umiestnil magistrát mesta Bratislava a tretie miesto obsadila Prievidza.

Portálu Odkaz pre starostu venujeme veľkú pozornosť. Dôvodom je, že je to nástroj, ktorým obyvatelia kontaktujú samosprávu s dôverou o nápravu nahlásených nedostatkov. Samozrejme nie všetky podnety sa dajú vyriešiť okamžite. Preto je dôležité aj vysvetľovanie postupu riešení problémov a nedostatkov. Samotná komunikácia reprezentuje našu prácu a snahu pomôcť našim obyvateľom. Mňa teší, že sa Prievidza každoročne umiestňuje na popredných priečkach,” hovorí primátorka mesta Prievidza K. Macháčková.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.
V roku 2020 užívatelia webstránky a mobilných aplikácii pridali spolu 18 441 podnetov a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyriešili 7545, t.j. 41 percent. Okrem nich je 7954 podnetov je ešte v procese riešenia a ďalšie stále čakajú na odpoveď. „Hodnotením chceme motivovať samosprávy zapojené do projektu a zároveň upozorniť na dobré príklady riešenia podnetov a komunikácie s občanmi,” dodáva Barbora Peregrim. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…