10. Oct 2011 8:29

Zberné suroviny – záväzné stanovisko

Mesto Prievidza informuje verejnosť verejnou vyhláškou o doručení záverečného stanoviska číslo: 4446/2011-3.4/ľm, zo dňa 27.9.2011, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 825 35 Bratislava, k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“, ktorej navrhovateľom je Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v súlade s § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

celý dokument tu : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…