10. Oct 2011 8:29

Zberné suroviny – záväzné stanovisko

Mesto Prievidza informuje verejnosť verejnou vyhláškou o doručení záverečného stanoviska číslo: 4446/2011-3.4/ľm, zo dňa 27.9.2011, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 825 35 Bratislava, k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“, ktorej navrhovateľom je Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v súlade s § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

celý dokument tu : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.