10. Oct 2011 8:29

Zberné suroviny – záväzné stanovisko

Mesto Prievidza informuje verejnosť verejnou vyhláškou o doručení záverečného stanoviska číslo: 4446/2011-3.4/ľm, zo dňa 27.9.2011, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 825 35 Bratislava, k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“, ktorej navrhovateľom je Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v súlade s § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

celý dokument tu : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…