7. Oct 2022 8:44

Zastávku MHD rekonštruujú

V týchto dňoch je realizovaná rekonštrukcia jestvujúceho autobusového prístrešku umiestneného na Ulici M. Mišíka – zastávka Prior.

Pôvodný plechový prístrešok autobusovej zastávky bude nahradený skleneným prístreškom. „V rámci zákazky je realizovaná aj oprava existujúcej plochy pod prístreškom, ktorá bude vyhotovená z  novej betónovej plochy. Nový prístrešok bude so sklenenými stenami z kaleného bezpečnostného skla,“ priblížila Andrea Nikmonová vedúca Odboru stavebného poriadku, výstavby a životné prostredia MsÚ Prievidza. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…