9. Nov 2021 10:29

Výzva na predloženie cenovej ponuky - hrové prvky do exteriéru materských škôl

Názov zákazky : „HROVÉ PRVKY DO EXTERIÉRU MATERSKÝCH ŠKÔL“ • Miesto dodania: materské školy sídliace v meste Prievidza nasledovne: Ul. P. Benického 154/1 Ul. D. Krmana 334/6 Ul. A. Mišúta 732/2 Športová ul. 134/36 Nábr.sv. Cyrila 360/28 Ul. M. Gorkého 223/22 Ul. V. Clementisa 251/12 Ul. J. Matušku 759/1 Ul. M. Mišíka 398/15 • Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru • CPV kód: 37535200-9 Zariadenie ihrísk 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 45255400-3 Montážne práce • Forma zmluvného vzťahu: Objednávka na celý predmet zákazky (t.j. na všetky tovary a pre všetky škôlky v jednej objednávke

prílohy:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…