22. Nov 2012 11:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zjednodušená projektová dokumentácia „Posúdenie technického stavu a návrh na opravu miestnych komunikácii a chodníkov na území mesta Prievidze“.

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : Zjednodušená projektová dokumentácia „Posúdenie technického stavu a návrh na opravu miestnych komunikácii a chodníkov na území mesta Prievidze“. Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument ico_doc_46

príloha č. 1 : zoznam miestnych komunikácií

návrh zmluvy o dielo:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…