8. Feb 2021 6:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom

Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom“ Miesto dodania: Prievidza Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…