8. Feb 2021 6:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom

Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom“ Miesto dodania: Prievidza Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.