30. máj 2012 7:00

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza

Predmet zákazky Zákazka na poskytnutie stavebných prác. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je úprava povrchov a spôsobu ich odvodnenia pomocou vsakovacích zariadení podľa spracovanej projektovej dokumentácie v nasledovných lokalitách mesta Prievidza: 1. Odvodnenie chodníka na Ul. Hviezdoslavova, v zastavanej lokalite s nedostačujúcimi plochami na vsakovanie . Vsakovanie je navrhnuté pomocou vsakovacích boxov. 2. Odvodnenie chodníka na Mierovom námestí pomocou plytkých priekop vyspádovaných do zberných studní. 3. Odvodnenie chodníka na sídlisku Žabník pod Necpalskou cestou, cez plytké líniové vsakovacie rigoly so zaústením do vsakovacej šachty a vsakovacieho drenážneho poľa z drenážnych rúr. 4. Odvodnenie chodníka na sídlisku Kopanice zo zámkovej dlažby, zahŕňa vybudovanie nového chodníka. Odvedenie vody do plytkého retenčného líniového koryta so zaústením do retenčnej vsakovacej nádrže. Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…