26. Sep 2014 12:25

Výzva na predkladanie cenových ponúk - spomaľovač na Riečnej ulici

Názov zákazky : „ Spomaľovač na Riečnej ulici“. Druh zákazky : zákazka na uskutočnenie stavebných prác Miesto dodania: Riečna ulica v Prievidzi Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_doc_46

zmluva o dielo:

príloha č. 1:ts_46

príloha č. 2:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…