9. Mar 2021 14:22

Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU KOPANICE V PRIEVIDZI

Názov zákazky : „REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU KOPANICE V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…