21. máj 2019 11:35

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka – výmena vnútorných a vonkajších rozvodov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie s výkonom autorského dozoru

Názov zákazky : „Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka - výmena vnútorných a vonkajších rozvodov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie s výkonom autorského dozoru Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

zmluva:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.