24. Feb 2012 11:27

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup kancelárskeho papiera

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu. Dodanie predmetu zákazky v zmysle uzatvorenej zmluvy a čiastkových objednávok do 31. 12. 2012 Predpokladaná hodnota zákazky: do 7270,00 € s DPH.

Celý dokument na stiahnutie

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…