24. Feb 2012 11:27

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup kancelárskeho papiera

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu. Dodanie predmetu zákazky v zmysle uzatvorenej zmluvy a čiastkových objednávok do 31. 12. 2012 Predpokladaná hodnota zákazky: do 7270,00 € s DPH.

Celý dokument na stiahnutie

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…