21. Aug 2018 7:42

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy“ Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk:

Vysvetlenie požiadavky na predkladanie cenových ponúk a príloh :

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…