21. Aug 2018 7:42

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy“ Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk:

Vysvetlenie požiadavky na predkladanie cenových ponúk a príloh :

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…