5. Jun 2019 12:47

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia strechy

Názov zákazky : „ Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia strechy “ Miesto dodania: kultúrny dom Hradec . Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45260000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 27 874,00 € bez DPH

celý dokument:

návrh zmluvy:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.