21. Jun 2021 9:55

Výzva an predkaldanie cenových ponúk - VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV

Názov zákazky : „VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV“ • Miesto dodania: Prievidza, Ul. stavbárov, Necpalská cesta • Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác • CPV kód: 45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy:

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…