21. Jun 2021 9:55

Výzva an predkaldanie cenových ponúk - VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV

Názov zákazky : „VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV“ • Miesto dodania: Prievidza, Ul. stavbárov, Necpalská cesta • Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác • CPV kód: 45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy:

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…