18. Aug 2010 16:31

Vyjadrenie mesta Prievidza k článku „Drahý výstražný systém pred záplavami nevaroval“, publikovaného 18.8.2010 v denníku SME a na internetovej stránke www.prievidza.sme.sk

V článku redaktorka Jana Rusňáková zámerne, neobjektívne a bez overenia faktov publikovala informácie, ktoré nielenže boli nepravdivé, ale znevažujú prácu pracovníkov mesta aj zložiek, ktoré sa napriek tragickej a nepredvídanej udalosti snažili robiť maximum. Svojím konaním hrubo porušila zásady novinárskej etiky. Nepravdivými vyhláseniami uviedla čitateľov do omylu a obvinila vedenie mesta, pomocou lživých vydrení v nasledovných bodoch: TEXT: Mesto sa bráni, že robilo, čo mohlo.

Rozhlas však zaplo až v nedeľu popoludní. Pre výpadok elektriny ho navyše počula len časť Prievidze. K ďalším sa informácie začali dostávať v pondelok cez internet. Kto nebol pripojený, mal smolu.
OPRAVA TEXTU: Prvá správa o varovaní na internete bola zverejnená prostredníctvom oficiálnej Facebook stránky mesta www.facebook.com/mestoprievidza v nedeľu 15.8. o 14.12 hod. Predchádzala je varovná informácia pre obyvateľov vysielaná formou priameho hlásenia v mestskom rozhlase, ktorú zabezpečil ešte pred štrnástou hodinou príslušník mestskej polície, od 15. hodiny informovala prostredníctvom priameho hlásenia o situácii v meste občanov hovorkyňa mesta. Uvádzam aj presný popis informácie, ktorá bola týmto spôsobom verejnosti sprostredkovaná: „Hlásenie o mimoriadnej situácii. Vážení občania, pozor! V dôsledku aktuálnej meteorologickej situácie primátor mesta Prievidza zvolal v nedeľu 15. augusta 2010 krízový štáb mesta, ktorý po zvážení situácie vyhlásil v meste Prievidza III. stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu. Vyzývame občanov mesta, aby bezdôvodne neopúšťali svoje príbytky a aby neodôvodnene nejazdili svojimi motorovými vozidlami, keďže časť cestných ťahov je uzatvorená. Zároveň vyzývame, aby obyvatelia z dôvodu rýchlo sa meniacej situácie rešpektovali pokyny príslušníkov mestskej i štátnej polície.“
Od 15. hodiny už boli informácie aj na oficiálnej internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.
Súbežne s týmito informačnými prostriedkami sme v nedeľu 15. 8. 2010 po 14. h využili aj informovanie prostredníctvom infotextu Regionálnej televízie Prievidza a v spravodajskej televízii TA3 (situáciu je možné overiť si v archívoch týchto médií).

TEXT: Pomohla by vraj zapnutá siréna.
OPRAVA TEXTU: Sirény sú v správe Obvodného úradu – Odboru Civilnej ochrany mesta a keďže ani mesto, ani civilná ochrana nedostali žiadne informácie zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a dokonca ani z mesta Handlová, ktorá bola prívalovým dažďom zasiahnutá skôr, nemohli včas zareagovať.

TEXT: Prievidza ožila v pondelok popoludní. Prostredníctvom svojej stránky a Facebooku varovali ľudí pred prívalovou vlnou, ktorá mala prísť od Handlovej.
OPRAVA TEXTU: Prievidza informovala o všetkých udalostiach prostredníctvom Facebooku, www.prievidza.sk, mestského rozhlasu a vyššie uvedených regionálnych i celoštátnych médií v nedeľu 15. augusta 2010 od 14. hodiny. Následne všetky nové skutočnosti, ktoré sa dostávali do Prievidze z mesta Handlová, boli občanom oznamované operatívne. Informácie, že Prievidza ožila v pondelok popoluidní je hrubým zavádzaním a klamstvo. V pondelok 16. augusta 2010 popoludní už mala Prievidza za sebou niekoľko zasadnutí Krízového štábu mesta, z ktorých boli konkrétne výstupy aj v oblasti informovania občanov.

TEXT: Mesto vyzvalo ľudí, aby nevychádzali z bytov a nejazdili autami. Uverejnilo aj výzvu, že obyvatelia si môžu prísť zobrať do vriec piesok. Volať bolo treba na dve čísla. Jedno však v čase zverejnenia informácie nikto nezdvíhal a na druhom o ničom nevedeli.
OPRAVA TEXTU: Uvedené telefónne čísla boli na viceprimátora Ing. Milana Dérera a druhé na operačné stredisko Mestskej polície v Prievidzi. Viceprimátor aktívne pomáhal občanom v postihnutých oblastiach a jedno nezdvihnutie telefónu od novinárky počas výjazdu nie je dôvodom na oznam, že telefón sa neberie. V prípade telefonického kontaktu na operačné stredisko mestskej polície, o ktorom autorka článku tvrdí, že „…na druhom o ničom nevedeli“, to bolo spôsobené tým, že potrebné informácie pre občanov sa po zasadnutí krízového štábu dostali najskôr na sociálnu sieť Facebook a až následne prostredníctvom, náčelníka Mestskej polície v Prievidzi, ktorý je tiež členom Krízového štábu mesta, na operačné stredisko. Trvalo iba pár minút, pokiaľ náčelník mestskej polície podal inštrukcie operačnému stredisku. Redaktorka túto situáciu okamžite zneužila na posmešné písanie diskusných príspevkov na sociálnej sieti Facebook a dezinformáciu občanov. Navyše autorka článku podľa záznamov na mestskej polícii nepoužila na získanie informácie oficiálny kanál, ale tiesňovú linku 159, teda číslo, určené na priamu pomoc občanom. V čase najvypätejšej situácie blokovala telefonickú linku označenú ako krízovú, čím blokovala prístup k pomoci ľuďom, ktorí mohli pomoc skutočne potrebovať. V neposlednom rade informácia o pomoci občanom vrecami s pieskom bola zverejnená na stránke Facebook okamžite po zasadnutí krízového štábu v pondelok 16. augusta 2010.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…