8. Oct 2021 8:17

Vybudovanie ostrovčekov na kritických miestach o krok bližšie k realizácii

Projektová dokumentácia na vybudovanie ostrovčekov na Včelárskej ulici a Ulici za depom je sfinalizovaná. Stavebné práce by mohli byť zrealizované už v budúcom roku.

Projektová dokumentácia navrhuje zlepšenie dopravnej situácie na miestnych komunikáciách Včelárska ulica a Ulica za depom a to vytvorením ochranných ostrovčekov v mieste priechodu pre chodcov. Súčasťou návrhu je aj zabezpečenie bezpečného pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Samotné priechody pre chodcov budú osvetlené. V súčasnosti sa realizuje potrebná inžinierska činnosť pre vydanie príslušných povolení. Predpoklad realizácie stavebných prác je naplánovaný v roku 2022.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…