26. Oct 2012 12:02

Vianočnú atmosféru chce radnica vytvárať s podnikateľmi

Vedenie mesta Prievidza iniciovalo stretnutie s podnikateľmi z centra mesta za účelom oživenia námestia v Prievidzi. Najbližším spoločným cieľom je zabezpečenie krajších a príjemnejších Vianoc v centre mesta. Spoločné stretnutie prinieslo reálne návrhy na spoločný postup radnice a podnikateľov.

Dlhodobým cieľom vedenia mesta Prievidza je neustále oživovať centrum mesta. Na viaceré úspešné podujatia a zmeny realizované v úvode tohto roka nadviažu aktivity naplánované na tohtoročné vianočné obdobie. „Vianočnú atmosféru nechceme vytvárať ako mesto sami. Práve naopak, snažíme sa o čo najširšiu spoluprácu s tými, ktorí v centre mesta podnikajú. Aj preto sme zvolali vo štvrtok 25. októbra druhýkrát v tomto roku pracovné stretnutie s podnikateľmi z Námestia slobody a blízkeho okolia. Ak máme vrátiť na Námestie slobody život musíme postupovať spoločne, musíme preto urobiť maximum, tak vedenie mesta ako aj podnikatelia z centra mesta. Na dosiahnutie tohto cieľa si musíme vzájomne pomáhať“, vysvetľuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Na stretnutí sa zúčastnení vzájomne informovali o pripravovaných aktivitách vo vianočnom období. Podnikatelia s prevádzkami na Moyzesovej ulici predstavili vedeniu mesta spoločnú dohodu na realizácii výzdoby pred svojimi prevádzkami, taktiež vzájomne prepojené aktivity podpory predaja vo svojich prevádzkach, ale aj dohodu na predĺžení prevádzkovej doby v pracovných dňoch do 19. hodiny. Takisto sa pripravuje spolupráca so základnými školami, ktorých žiaci ozdobia vianočné stromčeky, zakúpené v réžii podnikateľov. Podnikatelia zvažujú finančnú pomoc na podporu kultúrneho života na námestí počas Vianoc. Od týchto krokov si majitelia prevádzok sľubujú zatraktívnenie verejného priestranstva na námestí ako aj významný impulz pre postupné oživovanie života v centre mesta.

Svoje zámery na vianočné obdobie predstavila aj radnica. Na Námestie slobody v Prievidzi sa vráti mobilná ľadová plocha, pripravená k prevádzke má byť od 13. decembra. Na novej pešej zóne pred piaristickým kostolom pribudne vianočná výzdoba. Viacero zmien sa chystá aj na tradičných vianočných trhoch. „Prajeme si, aby sa ľudia vo väčšom počte vrátili do centra na tradičné vianočné nákupy. Potešilo by nás, keby prevádzky zareagovali aj oživením tradície Striebornej a Zlatej nedele, ktorá sa v posledných rokoch trochu vytratila,“ apelovala na navrátenie niekdajšej tradície Macháčková.

Mesto predostrelo podnikateľom aj viaceré konkrétne ponuky. Podnikateľov zaujala napríklad možnosť umiestnenia reklamy na mantinely mobilnej ľadovej plochy alebo príležitosť uvádzať spoločné aktivity pre verejnosť v tlačených propagačných materiáloch. Obe zúčastnené strany sa zhodli na tom, že ich spoločným záujmom je urobiť tohtoročné Vianoce v centre Prievidze čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Výsledkom stretnutia sú spomínané konkrétne kroky, ktoré obe strany podniknú pri realizácii vianočnej výzdoby v meste a zatraktívnení centra počas vianočného obdobia. Okrem toho chcú byť podnikatelia nápomocní pri oživovaní života na námestí aj v budúcnosti.

Stretnutie bolo ideálnou príležitosťou na diskusiu o problémoch, ktoré podnikatelia v minulosti vnímali negatívne. Majitelia prevádzok apelovali napríklad na osadenie drevených uniformných stánkov na Vianočných trhoch alebo aktívnejší dohľad vianočnej výzdoby zo strany mestskej polície. Upozornili aj na potrebu opakovane zdôrazňovať verejnosti, že sa parkovné v centrálnej mestskej parkovacej zóne v pracovné dni po 16:00 h a počas celých víkendov a sviatkov neplatí.

Viacerí podnikatelia potvrdili záujem o častejšie organizovanie podobných stretnutí. Výstupom zo stretnutia tak bola aj dohoda na zorganizovaní podobných stretnutí v budúcnosti. „Prax ukázala, že pre vzájomnú komunikáciu sú osobné stretnutia nevyhnutné. Aj preto pozývame všetkých, aj tých, ktorí sa stretnutia nezúčastnili, aby sa nám ozvali cez kontaktný e-mail info@prievidza.sk, aby sme ich nabudúce tiež pozvali. Sme otvorení akýmkoľvek konštruktívnym návrhom na vzájomnú spolupráci,“ uzatvára Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…