25. Jul 2011 7:21

Verejná vyhláška- Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ (spracovateľ ELMERA, s. r. o., Nábrežie sv. Cyrila 26/11, 971 01 Prievidza, Viliam Čecho, máj 2011). Navrhovateľ, mesto Prievidza v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.