25. Jul 2011 7:21

Verejná vyhláška- Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ (spracovateľ ELMERA, s. r. o., Nábrežie sv. Cyrila 26/11, 971 01 Prievidza, Viliam Čecho, máj 2011). Navrhovateľ, mesto Prievidza v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…