25. Jul 2011 7:21

Verejná vyhláška- Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ (spracovateľ ELMERA, s. r. o., Nábrežie sv. Cyrila 26/11, 971 01 Prievidza, Viliam Čecho, máj 2011). Navrhovateľ, mesto Prievidza v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…