18. Dec 2012 9:38

Verejná vyhláška - zmena v užívaní stavby ul. Raststislavova

Navrhovateľ Anna Urbanová, bytom J. L. Bellu 510/19, 971 01 Prievidza, podal na tunajšom úrade dňa 26.10.2012, s doplnením dňa 10.12.2012 návrh na zmenu účelu užívania stavby - bytu č. 2, vo vchode č. 3, na Ulici Rastislavova, bytový dom súpisné číslo 10413, umiestnený na pozemku parc. č. 2093, katastrálne územie Prievidza, na nebytový priestor - predajňa a servis bicyklov, spojenú so stavebnými úpravami.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…