21. Aug 2018 12:38

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - prístavba skladových priestorov

Prístavba skladových priestorov“, prevádzkovej budovy súp.č.2634-1, na pozemkoch parc. č. CKN 1340/40, 1340/95, 1340/159 v kat. území Prievidza, Montážna ulica, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…