30. Apr 2015 11:24

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - prístavba k objektu 3G Plus

Stavebník Lukáš Gežík a Ivan Gežík Adresa Šípkova ulica 15,972 17 Kanianka podal dňa 2.3.2015 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba k objektu 3 G, Plus" v kat. uzemi Prievidza na pozemku parc. č. 4990/9

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…