4. Nov 2011 12:09

Verejná vyhláška- stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej Parkovisko pri OZ Prievidza

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Parkovisko pri OZ Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2081/1 , pre stavebníka Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, v zast. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, so sídlom Švéniho 7, 971 01 Prievidza, Ing. Ladislavom Chalmovianskym.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.