4. Nov 2011 12:09

Verejná vyhláška- stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej Parkovisko pri OZ Prievidza

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Parkovisko pri OZ Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2081/1 , pre stavebníka Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, v zast. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, so sídlom Švéniho 7, 971 01 Prievidza, Ing. Ladislavom Chalmovianskym.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…