4. Nov 2011 12:09

Verejná vyhláška- stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej Parkovisko pri OZ Prievidza

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Parkovisko pri OZ Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2081/1 , pre stavebníka Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, v zast. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, so sídlom Švéniho 7, 971 01 Prievidza, Ing. Ladislavom Chalmovianskym.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…