4. Nov 2011 12:09

Verejná vyhláška- stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej Parkovisko pri OZ Prievidza

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Parkovisko pri OZ Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2081/1 , pre stavebníka Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, v zast. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, so sídlom Švéniho 7, 971 01 Prievidza, Ing. Ladislavom Chalmovianskym.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…