22. Nov 2019 11:55

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Čvančarová

Veronika Čvančarová, Pavlovska ulica 712/22, Prievidza (ďalej len stavebník) požiadala dňa 22.10.2019 u tunajšieho stavebného úradu o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom - novostavba“, na pozemkoch parc. č. 546/15 a siete technického vybavenia na pozemkoch parc.č. 546/15, 546/11, 543/3, 543/2 v kat. území Hradec, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…