18. Jun 2019 6:51

Verejná vyhláška - -rozhodnutie o zmene užívaní časti stavby

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby: byt č. 6 vo vchode 3D v objekte súpisné číslo 2671 na pozemku C KN parc. číslo 2088/11, k. ú. Prievidza, na nebytový priestor - kanceláriu, bez stavebných úprav. Riešený priestor je napojený na existujúce rozvody energií.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…