6. Feb 2013 12:53

Verejná vyhláška - reklamné zariadenie ISPA, s.r.o.

Žiadateľ ISPA s. r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava podal u tunajšieho úradu dňa 19.12.2012 a doplnil dňa 29.01.2013 žiadosť o povolenie na predĺženie doby prevádzkovania jestvujúceho reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 3587 v k. ú. Prievidza, pri ceste I/ - príjazd do Prievidze od Handlovej.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…